คลินิกเสริมความงามอการจัดสรร ปันส่วนพื้นที่ให้บริการ ให้เกิดความคุ้มค่า

คลินิกเสริมความงามอการจัดสรร ปันส่วนพื้นที่ให้บริการ ให้เกิดความคุ้มค่า เช่น สถานเสริมความงามเราเป็นตึก 2 ชั้น เราอาจจัดโซน ด้านหน้าเป็นฝ่ายต้อนรับ มีสินค้าของเราเองและเครือข่าย ผลิตด้านสมุนไพร อาหารเสริม วางเป็นสัดส่วน ชั้น 2 จัดเป็นห้องให้บริการ ขัดหน้า นวดหน้า สปาฯ คลินิกเสริมความงาม.

คลินิกเสริมความงาม

คลินิกเสริมความงาม กับ สถานเสริมความงามต่างกันอย่างไร ?

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า สถานเสริมความงาม ไม่ใช่คลินิกเสริมความงาม ความแตกต่างของ 2 ธุรกิจนี้คือ ความสามารถในการดูแลรักษา และให้บริการลูกค้า

คลินิกทางด้านความงาม จำเป็นต้องมีแพทย์ เป็นผู้ให้การรักษา และควบคุมการักษา มีเครื่องมือทางด้านการแพทย์ให้บริการเช่น การยิงเลเซอร์ ฯ คลินิกเสริมความงาม

สถานเสริมความงาม ไม่จำเป็นต้องมีแพทย์ และไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ได้ สามารถทำได้เพียงการดูแล ให้บริการลูกค้า ได้เช่น การขัดหน้า ,นวดหน้า ,สปา เป็นต้น

สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือ “สถานเสริมความงามประยุกต์” จึงยังไม่พูดถึง “คลินิกด้านความงาม” โฟกัสเฉพาะผู้สนใจธุรกิจที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง เป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : เลือกกลุ่มลูกค้า ช่วงอายุ ,รายได้, รูปแบบการใช้ชีวิต ให้ชัดเจน ว่า สถานเสริมความงามของเราจะโฟกัสกลุ่มไหน

2.เลือกทำเลที่ตั้ง : คัดสรร ทำเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น กลุ่มลูกค้าเราเป็นวัยรุ่น ก็เลือกทำเลใกล้ มหาวิทยาลัย,โรงเรียน เป็นต้น

3.กำหนดรูปแบบการให้บริการ : ออกแบบรูปแบบการให้บริการ รูปแบบการตกแต่งสถานที่ ชุดฟอร์มต่าง ๆ ขั้นตอนการทำงาน ติดต่อลูกค้า,การให้บริการ ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทุกอย่างควรมีการวางแผนให้เป็นระบบ

4.การตลาด ประชาสัมพันธ์ : แผนการตลาด สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าทั้งรูปแบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ ทุกอย่างต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ก่อนที่จะลงทุน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *