เสริมจมูกนอกเหนือจากผลข้างเคียงตามปกติจากการผ่าตัดทั่วไป

การเสริมจมูกแบบโอเพ่นเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยาก และต้องอาศัยความชำนาญของศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก การผ่าตัดประเภทนี้จึงควรทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะหากทำโดยไม่มีความชำนาญอาจเกิดผลแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งมักจะรุนแรงตามที่เราเห็นกันในข่าวอยู่บ่อยๆเสริมจมูก.

เสริมจมูก

ผลข้างเคียงจากการเลาะกระดูกซี่โครงเพื่อใช้ในการเสริมจมูก

นอกเหนือจากผลข้างเคียงตามปกติจากการผ่าตัดทั่วไป อันได้แก่ การอักเสบ การติดเชื้อ อาการปวดระบบจากการผ่าตัดซึ่งมักจะมีได้มากน้อยแล้วแต่ชนิดของการผ่าตัดแล้ว การเลาะกระดูกซี่โครงเพื่อนำไปใช้ในการเสริมจมูกหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายก็มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเช่นกันเสริมจมูก ซึ่งตามปกติแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพยายามหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงดังกล่าวและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด โอกาสเกิดขึ้นตามมาตรฐานสำหรับผลข้างเคียงต่อไปนี้มักไม่สูงมากและในการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญก็มักจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นที่ไม่รุนแรง แต่อย่างไรก็ดีผลข้างเคียงที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้กระดูกซี่โครงโดยเฉพาะสามารถพบได้มีดังนี้

  1. การเกิดแผลปูนนูน Keloid: (พบได้ประมาณ 0.68-13.24%) เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการหายที่ผิดปกติทำให้มีแผลปูดนูนบริเวณแผลผ่าตัดเลาะกระดูกซี่โครงไป เกิดแผลปูดก้อนแข็งขนาดใหญ่กว่าแผลผ่าตัดเริ่มต้น อาจจะมีอาการคัน เจ็บที่แผลปูดได้โดยมากเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด 3-6 เดือน การรักษาแผลปูดนูนสามารถทำได้โดยการป้องกันโดยใช้แผ่นเจลซิลิโคน การใช้ยาทาเฉพาะที่บางชนิด และหากปูนนูนมากการฉีดยาละลายแผลปูดด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์ ก็สามารถควบคุมแผลปูดให้ยุบลงได้
  2. การเกิดภาวะลมรั่ว (Pneumothorax) เลือดออกในช่องปอด (Hemothorax): ภาวะนี้เป็นภาวะที่รุนแรงที่สุดและไม่ควรจะเกิดขึ้นหากทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญจริง ๆ เกิดจากการเลาะกระดูกออกจากเยื่อหุ้มกระดูกแล้วทะลุผ่านเยื่อหุ้มปอดเข้าไปในช่องปอดทำให้มีลมรั่วเข้าไปในช่องปอด ในรายที่ทะลุเข้าในเนื้อปอดด้วยก็จะเกิดอันตรายต่อปอดโดยตรงทำให้เลือดออกในช่องปอด ซึ่งจะต้องมีการระบายลมและเลือดออกจากช่องปอดให้ทันท่วงที มิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ อัตราการเกิดผลข้างเคียงนี้ค่อนข้างต่ำตามรายงานมีเพียง 0-0.32% เท่านั้นเสริมจมูก.